AKUPUNKTURA

LEČENJE AKUPUNKTUROM

Akupunktura

kao tradicionalna kineska metoda lečenja leži u tvrdnji da zdravlje rezultira iz pravilnog odnosa i sklada na relaciji JANG-JIN i normalnog i neometanog kruženja “vitalne energije”.

Bolest nastupa onda kada dođe do ekscesa JANGA ili JINA , ili do deficita JANGA ili JINA. Takođe bolest se javlja ako je na bilo koji način ometeno kruženje energije. Do ovoga mogu dovesti razni spoljni ili unutrašnji uzroci.

Postoji 361 akupunkturna tačka na čovečjem telu. Glavne tačke su na glavnim kanalima (meridijanima) a van meridijana su EKSTRA tačke kojih ima 126. Svaki organ ima svoj kanal i akupunkturne tačke na tom kanalu. Akupunkturne tačke po kineskojm tumačenju se smatraju “komunikacijom organa i kosmosa”.

Akupunktura se može primenjivati kao samostalna metoda lečenja ili u kombinaciji sa savremenim metodama lečenja (fizikalna terapija, medikamentna terapija).

Najčešće bolesti kod kojih se akupunktura primenjuje su:

 • Bolovi u vratu sa ili bez širenja bola u ruku (cervikalni sindrom, brahialgija)
 • Bolovi u krstima sa ili bez širenja bola u nogu (lumbali sindrom, išijalgija)
 • Bol i otok u predelu zglobova (degenerativne promene u zglobovima)
 • Sportske povrede, tendinopatije
 • Bolno rame
 • Migrene
 • Neuralgija n.trigeminusa, pareza n.facialisa
 • Interkostalna neuralgija
 • Vrtoglavice
 • Sinuzitis
 • Alergije
 • Lečenje gojaznosti
 • Opšta tonizacija organizma