Xanthelasma

KSANTELAZME

XANTHELASMA

su relativno česte dobroćudne tvorevine kože koje nastaju usled nagomilavanja specifičnih ćelija (makrofaga) ispunjenih lipidnim materijalom u koži kapaka. Obično se javljaju na unutrašnjim delovima gornjih očnih kapaka u vidu jasno ograničenih žućkastih, lako izdignutih i ravnih pločica. Kod ovih pacijenata obavezan je pregled holesterola u krvi, jer se kod jedne trećine pacijenata može naći hiperholesterolemija, ali se mogu videti i kod pacijenata sa normalnim nivoom lipoproteina u krvi.

Terapija podrazumeva korekciju metabolitičkog poremećaja ukoliko on postoji, dok se promene mogu odstraniti u zavisnosti od veličine ili hirurški ili radiotalasnom ekscizijom u lokalnoj anesteziji .